2020 - 27 Aug
När man lärt sig att rita i CAD så är inte steget långt till CAM
Fräsa, skära och bygga i 3D
Klicka på bilderna för större bild
 
25 bilder
Jag har ju alltid varit extremt intresserad av teknik och har antagligen ärvt en del egenskaper från min far. Nisse var en otroligt duktig hantverkare och var inte främmande för något. Han hanterade en symaskin och sydde dockkläder som vilken skräddare som helst. Reparerade skor som vilken duktig skomakare som helst. En pappa som var lätt att se upp till naturligtvis. Minns de stunder han satt med mig i knät för att lära mig att läsa, löda, bygga modellflygplan mm. Läskunnig var jag således redan som 4-1/2 åring.
Eftersom jag ritar veteran modellflyg så uppkommer ju tanken på att skära ut detaljer med laser. Vissa delar kan man ju bygga med en 3D skrivare efter att ha ritat dem i CAD. Hembygdsföreningen som jag jobbar i behöver ju också ha metallplaketter med inristad text på.
Viggo skall hjälpa mig att sätta ihop dessa maskiner. Han var grym på att bygga med Lego när han var liten så han kan ju också lära sig något när vi jobbar ihop med dessa två maskiner, fräs / laser och 3D skrivare.
Maskinen heter 3018 Pro och är naturligtvis ingen professionell sådan. Leksak kan man kalla den, för den klarar bara mjuka materieal. Den är alldeles för svajig för att klara hårdare material. Desto hårdare material, desto långsammare matningshastighet. När man fräser så skapas ett moment räknat från mitt mellan glidstängerna och frässpetsen, och denna sträckan måste vara så kort som möjligt för att klara minsta svaj. Svajet ökar naturligtvis med ökad matningshastighet. Kul leksak men inte mer.
3018 Pro
3018 Pro
Off line controler
Laser LA03-5000
Borstlös outrunner
För att hålla ordning på X- kablarna
Frästest
CNC fräsmaskin som är datastyrd. Passar perfekt för GDS Gör Det Självare. Självklart har den sina begränsningar vad gäller material och storlek på produkten som skall göras.
Motorhuvudet på fräsmaskinen. Motorn är en vanlig likströmsmotor storlek 775 med 5mm axel. De gråa delarna är gjorda i en 3D skrivare och kan modifieras av mig själv i min egen 3D skrivare.
Maximal storlek på det arbetsstycke som skall bearbetas är 340 x 160 x 40 mm. Därför är en ombyggnad av maskinen till 3D skrivare meningslös då 40 mm i höjd skulle vara en stor begränsning. Därför skall den bara användas som fräs och laserskärare.
En sådan här maskin styrs naturligtvis av en dator. PC Windows bara tyvärr. Genom att ladda filen på ett SD-kort så kan maskinen köras offline, vilket underlättar då en körning kan bli ett antal timmar och då är ju datorn inte låst.
CNC 3018 Pro fräsmaskin / Laserskärare
CNC 3018 Pro
Totalt alla sidor
758 st
 
Såld 1 Juni 2022
3018 Pro är förberedd för att montera en laserskärare. Jag valde en starkare variant på 5W. De finns att köpa från 0,3W och uppåt. 2,5W är mycket vanligt, men då priskillnaden mellan dem är relativt liten så blev det som det blev.
Medföljande 775 motor är ju ingen höjdare precis, så därför kommer jag så småningom att byta ut den till en borstlös "Outrunner" med mindre diameter än 40 mm. Hållaren till 775'an är nämligen 40 mm.
CNC Z Axis Router Mill Touch Plate Tool
Drillpro DB-M1 10pcs 0.8-3mm
ER11 1-7mm Spring Collets
Mini Jaw Bench Clamp
Drillpro DB-P1 10pcs Tungsten Steel
LM8LUU 8mm Long Type uppgradering
Uppgradering av maskinskruv M5
Ändstoppsbrytare 6x6 mm
MACH3 Auto-Check Instrument.
Ett hjälpmedel för att få full kontroll på höjdinställningen vid fräsbordet.
Drillpro DB-M1  0.8-3mm Titanium Coated Engraving Bits.
Kvaliteten på frässtålen måste vara hög om ett bra resultat skall uppnås.
ER11 1-7mm Spring Collets with ER11A 5mm Motor Shaft Holder.
Desto bättre grejer man har, desto bättre slutresultat får man.Chucken heter ER-11
MYTEC 57mm Adjustable Mini Jaw Bench Clamp.
Små delar kan vara besvärliga att hålla fast på maskinbänken.
En praktisk del för att hålla styrkablar i ordning. 50 cm till Anet!? och 50 cm till CNC 3018.
Styrkedja för X - axelns kablar. Både för spindel och laser.
En test att borra och gravera yttermåtten på testobjektet som skall vara aluminium.
Drillpro DB-P1 Tungsten Steel  CNC Drill Bits 0.1-1mm.
Onödigt köp då jag inte borrat tryckta kretsar på många år, men gjort är gjort.
Machifit LM8LUU, 8mm Long Type Linear Motion Ball Bearing Slide Bushing.
Uppgradering av 3018 Pros fräsmaskinshuvud.
 
 
 
 
Suleve™ M5SH7 M5 *10 Stainless Steel Hex Socket Cap Head Screw.
Uppgradering av maskinskruvarna vid montering. Köpte 50 st.
Strömrytare 6 x 6 mm
Behövde 6 st men fick bara köpa 100 st. Nästan gratis!
Stepper Damper
Upgraded Control board
Stepper damper
En förbättring vad gäller ljud, värme och vibrationer.
 
 
 
 
Control board
Ingår i byggsatsen och är uppgraderad på nio punkter.
 
 
 
 
3018 Pro offline Laser software 1
Grbl software
Lödning av ändstopp
Lödning
Control board
Skyddskåpa medföljer byggsatsen. Även fläkten är med.
 
 
 
 
Laser software
Exempel på laserskärning.
 
 
 
 
Grbl software
Mjukvara för fräsning
 
 
 
 
Lödstativ med LED lampa och förstoringsglas. Omöjligt att hålla dessa smågrejer och löda.
 
 
 
 
Strömbrytare limmas fast i maskinen.
 
 
 
 
Ändstopp vid X - axeln
Ändstoppen Z - axeln Används inte vid laser.
Strömbrytare limmas fast i maskinen. Bilden visar vänster ändstopp.
 
 
 
 
Strömbrytare limmas fast i maskinen. Bilden visar övre och undre ändstopp på Z - axeln. Dessa behövs inte om man bara kör laser.